Deska Kompozytowa PCV Hartika Tarase Pro 210×25 (system bez szczelinowy) Dąb Lindberg. Cena 61,00 zł/mb – 305,00 zł/m2

Hartika Tarase Pro 210×25 Dąb Lindberg